Oxfam Magasin du monde

Le pouvoir citoyen contre la pauvreté

EMA

In het kort

Land :

Regio : India

Actief sinds : 1977

Samenwerking sinds : 1980

Kerncijfers : - 200 werkkrachten producenten - Meer dan 2500 begunstigde gezinnen - EMA genereert 95% van zijn omzet uit export (naar WFTO-leden)

Grondstoffen : ,

handtassen en andere lederen accessoires (portefeuilles, brillenetuis, enz.), muziekinstrumenten, kaarsen, halsdoeken en sjaals

Het salaris dat ik ontvang stelt mij in staat om de kosten van mijn familie te dekken, ook de medische kosten. Elke maand zet ik een deel van mijn salaris opzij om te sparen in geval van een ongeval of ziekte. Ik zet ook wat opzij voor onze oude dag en om mijn zoon de kans te geven om hoger onderwijs te volgen. Ik heb ook een opleiding in het buitenland kunnen volgen.

Nag Radhashyam, meester-verver in de textieleenheid

Over EMA

Veel dorpelingen in de regio rond Calcutta hebben onvoldoende opleiding of kwalificatie om werk te vinden in de stad. Landbouw en visserij leveren hun bovendien niet het hele jaar door voldoende inkomsten op. Dankzij EMA kunnen deze plattelandsbewoners toch het hele jaar door aan het werk zijn en zo ontsnappen aan de onzekere situatie. Ze worden gewaardeerd, krijgen zelfrespect en stabiliteit en kunnen in hun gemeenschap blijven wonen.

EMA is ontstaan uit een beweging van marxistische studenten uit West-Bengalen die oplossingen wilden vinden voor de armoede in hun gemeenschap. Zij moedigden geïsoleerde ambachtslieden aan om coöperaties op te richten, daarna werd EMA opgericht om hen te ondersteunen en te voorzien van verschillende diensten: aankoop van grondstoffen, opleiding, marketing…. Nadien begon EMA hun producten te kopen om ze vervolgens te verkopen op de lokale markt en te exporteren.

Op dit moment wordt het overgrote deel van de producten van EMA vervaardigd in het productie- en ontwikkelingscentrum, op ongeveer 40 kilometer van Calcutta, in een landelijke omgeving, ver van de drukte van de grote stad. Het centrum is opgevat als een leefruimte die zo aangenaam mogelijk wordt gemaakt: men vindt er biologische groenten- en fruitteelt, vijvers waar vis wordt gekweekt en huisvesting voor de arbeiders.

EMA zet zich ook in voor de promotie van het traditionele Indiase vakmanschap en de talenten van zijn ambachtslieden over de hele wereld.

Het project

Economisch

  • EMA biedt de meest gemarginaliseerde mensen een kans op werk; het wil in de eerste plaats alleenstaande moeders en mensen met een handicap helpen. Zo bestaat de eenheid die kaarsen produceert uitsluitend uit mindervaliden. Op deze manier draagt EMA bij tot hun sociale integratie en economische onafhankelijkheid. EMA schakelt ook weduwen en vrouwen in die in de steek gelaten worden door hun echtgenoten en geconfronteerd worden met een groot isolement en kwetsbaarheid. Dankzij hun werk bij EMA ontsnappen deze vrouwen aan uitbuiting, krijgen ze hun waardigheid terug en kunnen ze hun kinderen naar school sturen.
  • Korte termijn leningen zonder rente voor de lokale bevolking; lange termijn leningen voor ambachtslieden, voor belangrijke redenen zoals gespecialiseerde medische zorg, huwelijken of verbouwing van woningen.

Sociaal

  • EMA hecht veel belang aan onderwijs: EMA biedt een maandelijkse toelage aan, aan de kinderen van de producenten om hen te helpen hun schoolgeld te betalen. EMA biedt tevens boeken aan.
  • De werkomstandigheden zijn goed en EMA biedt verschillende voordelen voor de werknemers: ziektekostenverzekering, gratis maaltijden, jaarlijkse bonus…..

Politiek

  • EMA heeft een open en geïntegreerde werkomgeving gecreëerd: Hindoes en moslims, valide en mindervalide mensen werken en leven in harmonie samen.
  • Alle medewerkers van EMA kunnen na twee jaar lid worden van EMA: daardoor krijgen ze een stem en een aandeel in het kapitaal van het bedrijf.

Milieu

  • Enkele jaren geleden lanceerde EMA een project om zijn gemeenschap (ambachtslieden, inwoners van naburige dorpen, scholen) te voorzien van kooktoestellen op zonne-energie. Het doel was de strijd aan te gaan tegen ontbossing door het gebruik van hout als brandstof om te koken.
  • Er is een waterzuiveringsplan opgesteld om de milieu-impact in de werkplaatsen te verminderen.
  • Bewustwording van biologische landbouw en voeding.

© 2020 Oxfam-Magasins du monde - Rue Provinciale, 285 - 1301 Wavre | BTW BE 416.486.821

Oxfam-Wereldwinkel maakt deel uit van Oxfam-in-België dat lid is van de internationale confederatie Oxfam, een internationale ontwikkelingsorganisatie die de macht van de burgers mobiliseert tegen de armoede. Wij werken in meer dan 90 landen om duurzame oplossingen te vinden om de onrechtvaardigheden die armoede veroorzaken te bestrijden.

Met de steun van