Oxfam Magasin du monde

Le pouvoir citoyen contre la pauvreté

Corr-the Jute Works

In het kort

Land :

Regio : Dhaka

Actief sinds : 1973

Samenwerking sinds : 1980

Kerncijfers : - 220 producentengroeperingen, waarvan de meeste georganiseerd zijn in coöperaties - 4856 vrouwen en 160 mannen in 2015 - Voltijdse werknemers: 60 (waarvan 1/3 vrouwen)

Grondstoffen : , , ,

Aardewerk, katoen, hogla, jute

Website : www.cjwbd.com

 Ik heb een opleiding gehad en heb geleerd dat mannen en vrouwen dezelfde rechten hebben. "Ik wens dat alle vrouwen in Bangladesh ook werken en zelfredzaam worden.

Shabana Bagum, ambachtsvrouw

Over Corr-the Jute Works

Corr – de Jute Works (CJW) begon haar activiteiten in een tweekamerappartement van Oxfam-Groot-Brittannië. In het prille begin hielp Oxfam-GB CJW de internationale markt te testen via haar winkels in Engeland. CORR staat voor “Christian Organization for Relief and Rehabilitation”, de vroegere naam van Caritas Bangladesh, een netwerk waarvan CJW lid is. De NGO werd opgericht na de onafhankelijkheidsoorlog van 1971 om de levensomstandigheden van vrouwelijke slachtoffers van de oorlog te verbeteren, meestal in achtergestelde plattelandsgebieden. CJW stelde deze vrouwen in staat om thuis activiteiten te ontplooien die inkomsten genereren, hun vaardigheden en autonomie te ontwikkelen.

De organisatie wordt geleid door een bestuur van 9 personen, waarvan er 5 worden gekozen door groepen ambachtslieden, die onafhankelijke coöperaties vormen.

Oorspronkelijk werkte CJW alleen met jute, later heeft ze haar activiteiten en de gebruikte materialen gediversifieerd. Momenteel brengt de organisatie meer dan 30 soorten producten op de markt.

Het project

Economisch

 • Verbetering van de materiële omstandigheden, mogelijkheid tot sparen. Ambachtsvrouwen verdienen extra inkomsten voor hun huishouden door middel van ambachtswerk, evenals een fair trade bonus.
 • Steun voor andere projecten die inkomsten genereren door middel van microkredieten: bv. veeteelt of ananasteelt. Zo kunnen ambachtsvrouwen een inkomen verdienen als er geen bestellingen zijn.
 • Ontwikkelingsfonds voor groepen van vrouwelijke producenten, die zij dan beheren ten behoeve van de gemeenschap. Het wordt hoofdzakelijk gebruikt voor de aanvoer van grondstoffen. Dit fonds maakt het mogelijk om de besparingen van de groepen te consolideren en ook om de potentiële afhankelijkheid van vrouwen van het ambacht te verminderen.

Sociaal

 • CJW richt haar actie op kansarmen en vooral op ouwen uit inheemse etnische minderheden, vrouwen met een handicap of gewoonweg vrouwen die in gemarginaliseerde gebieden wonen. Dankzij de eerlijke handel wordt de autonomie van de vrouwen versterkt, waardoor zij gemakkelijker hun rechten binnen hun gezin en gemeenschap kunnen doen gelden.
 • CJW biedt ambachtsvrouwen een baan die hen in staat stelt om bij hun gezin in hun dorp te blijven, waardoor de plattelandsvlucht naar grote steden en hun overbevolkte sloppenwijken wordt beperkt.
 • De winsten worden gebruikt ter ondersteuning van het onderwijs en de gezondheidszorg voor kinderen: CJW heeft een gezondheidspreventieprogramma en financiële steun opgericht in het geval van een medische noodsituatie.
 • Verbetering van de materiële omstandigheden: betere toegang tot drinkwater, sanitaire voorzieningen, hulp bij natuurrampen.
 • Opleiding voor ambachtslieden: productontwikkeling, management, leiderschap, boekhouding, maar ook “sensibiliseringsprogramma’s” waar onderwerpen als huiselijk geweld, mensenhandel, kinderarbeid aan bod komen.

Politiek

 • Promotie van de eerlijke handel binnen de gemeenschap en uitwisselingen met andere fairtrade organisaties.
 • Gendergelijkheidsbeleid, bevordering van de deelname van vrouwen aan het bedrijfsbeheer op alle niveaus van het bedrijf.

Milieu

 • CJW gebruikt alleen natuurlijke en biologisch afbreekbare grondstoffen. CJW gebruikt ook gerecycleerde en herbruikbare materialen om de natuurlijke hulpbronnen te beschermen.
 • heeft een jaarlijks plan voor de distributie van landbouwzaden opgesteld waaraan de ambachtslieden deelnemen. Zo kunnen zij hun perceel bewerken en bijdragen aan de voeding voor hun gezin.

© 2020 Oxfam-Magasins du monde - Rue Provinciale, 285 - 1301 Wavre | BTW BE 416.486.821

Oxfam-Wereldwinkel maakt deel uit van Oxfam-in-België dat lid is van de internationale confederatie Oxfam, een internationale ontwikkelingsorganisatie die de macht van de burgers mobiliseert tegen de armoede. Wij werken in meer dan 90 landen om duurzame oplossingen te vinden om de onrechtvaardigheden die armoede veroorzaken te bestrijden.

Met de steun van